من به روایت من
سکوت عمومی ما با شراره های آتش

رج می زد

تار و پود صبح و غروب را

و هیچ، هیچ نمی گفت

+ نوشته شد در  جمعه شانزدهم خرداد 1393   به دست پیاده | 
...

گر تو نگیریم دست کار من از دست شد

...

+ نوشته شد در  دوشنبه چهارم آذر 1392   به دست پیاده | 
... میان پرسه های هرزه شب
هنوز،
گاهی،
دستی کوتاه می آید
تا گلی به میدان باشد
+ نوشته شد در  چهارشنبه سوم خرداد 1391   به دست پیاده | 
آه آزادي!
چه بيچاره و ناتواني امروز!
چه ژوليده و زشت؛
"معمران" براي تو
-نازنين دلبرا-
شاخ و شانه مي كشند

سبز است بيرق هايشان
و "ياسا"شان!
دستهايشان اما ....
...
اي دراز باد عمرتان!
اي سرهنگ ها!
رها كنيد آزادي مهجور ما را؛
رها كنيد.
+ نوشته شد در  جمعه ششم اسفند 1389   به دست پیاده | 
با الهام از یار همراه، سپیده رسولی:

سیگارت را آتش بزن،
چشمانت را باز کن،
کوچه هایت را قرق
که این دیوانگان عوضی
لای روزنامه های کاهی عصر
سیب های سرخ گلویت را می برند...
+ نوشته شد در  چهارشنبه دوم تیر 1389   به دست پیاده | 
کسی با من است در این سقوط،
-چه دلخواه-
از موعود دانه های پَست سرخ،
به سرزمین سیب های سرد سبز
بوی کال نفس های تند،
نگاه خیره و مات،
مانده بر زلف پر چین،
بر باد
...
کسی در این سقوط با من است
...
و خدایی در میانه راه،
در بین ماست،
پی سیبی!
و گلویم را،
سخت گرفته است
سیبی در میانه راه!
+ نوشته شد در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389   به دست پیاده | 
اسب سپیدی ذبح می شود
در پای باد
لاله ها شیهه می کشند
... 
همهمه یال سرخ است در دشت من
+ نوشته شد در  یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389   به دست پیاده | 
قایقی سخت فرومانده به گل
سوسوی کور فلق ناپیدا
چهره ای نامفهوم
از زنی آن سوها
که به دنبال کسی یا بلمی...
نگران، 
قایق در پنجه آب

... ناله ای نه
که تو گویی همه جولان سکوت
در پی قافله قایقران

+ نوشته شد در  شنبه یکم خرداد 1389   به دست پیاده | 
... باز،
گرگ و میش، ساکن و  مهر، سرد
سردر سبز سرسرای صبوح،
سایه، سنگین و سوز، سرخ و
سقوط
سرِ سر بر دارِ سرو ستبر صبور

+ نوشته شد در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1389   به دست پیاده | 

همیشه هم این خیابان لعنتی
با پیاده روها نیست!
...
کاش ما هم رنگ دیگری داشتیم!

+ نوشته شد در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389   به دست پیاده |