من به روایت من
...

گر تو نگیریم دست کار من از دست شد

...

+ نوشته شد در  دوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲   به دست پیاده | 
... میان پرسه های هرزه شب
هنوز،
گاهی،
دستی کوتاه می آید
تا گلی به میدان باشد
+ نوشته شد در  چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱   به دست پیاده | 
آه آزادي!
چه بيچاره و ناتواني امروز!
چه ژوليده و زشت؛
"معمران" براي تو
-نازنين دلبرا-
شاخ و شانه مي كشند

سبز است بيرق هايشان
و "ياسا"شان!
دستهايشان اما ....
...
اي دراز باد عمرتان!
اي سرهنگ ها!
رها كنيد آزادي مهجور ما را؛
رها كنيد.
+ نوشته شد در  جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹   به دست پیاده | 
با الهام از یار همراه، سپیده رسولی:

سیگارت را آتش بزن،
چشمانت را باز کن،
کوچه هایت را قرق
که این دیوانگان عوضی
لای روزنامه های کاهی عصر
سیب های سرخ گلویت را می برند...
+ نوشته شد در  چهارشنبه دوم تیر ۱۳۸۹   به دست پیاده | 
کسی با من است در این سقوط،
-چه دلخواه-
از موعود دانه های پَست سرخ،
به سرزمین سیب های سرد سبز
بوی کال نفس های تند،
نگاه خیره و مات،
مانده بر زلف پر چین،
بر باد
...
کسی در این سقوط با من است
...
و خدایی در میانه راه،
در بین ماست،
پی سیبی!
و گلویم را،
سخت گرفته است
سیبی در میانه راه!
+ نوشته شد در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹   به دست پیاده | 
اسب سپیدی ذبح می شود
در پای باد
لاله ها شیهه می کشند
... 
همهمه یال سرخ است در دشت من
+ نوشته شد در  یکشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹   به دست پیاده | 
قایقی سخت فرومانده به گل
سوسوی کور فلق ناپیدا
چهره ای نامفهوم
از زنی آن سوها
که به دنبال کسی یا بلمی...
نگران، 
قایق در پنجه آب

... ناله ای نه
که تو گویی همه جولان سکوت
در پی قافله قایقران

+ نوشته شد در  شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹   به دست پیاده | 
... باز،
گرگ و میش، ساکن و  مهر، سرد
سردر سبز سرسرای صبوح،
سایه، سنگین و سوز، سرخ و
سقوط
سرِ سر بر دارِ سرو ستبر صبور

+ نوشته شد در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۹   به دست پیاده | 

همیشه هم این خیابان لعنتی
با پیاده روها نیست!
...
کاش ما هم رنگ دیگری داشتیم!

+ نوشته شد در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹   به دست پیاده | 

همه شب مشغولم،
غرق این اندیشه
که چرا ما حتی،
خنگ تر هم شده ایم
یا که شاید سگ ها،
از ما با هوشتر!
...
"استاد!
چه قدر چرم در پستو مانده است؟"
...
باز هم سگ،
چرم ها را برده است!

+ نوشته شد در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸   به دست پیاده |